Εμπορικές Υπηρεσίες - ploes.org

εμπορικες-υπηρεσιες ploes.org

Επενδύσεις – Πωλήσεις και Αγορές Επιχειρήσεων

Χάρη στο εδραιωμένο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και εξωτερικό η ploes.org, σε συνεργασία με την Syntono LTD, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει μπορεί να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και κερδοφόρες λύσεις σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους και να επενδύσουν σε νέες αγορές.

Η εταιρία δραστηριοποιείται με εξειδίκευση και επιτυχία στους τομείς των επενδύσεων –συμμετοχών σε επιχειρήσεις, στις αγορές και πωλήσεις επιχειρήσεων, το άνοιγμα νέων επιχειρηματικών αγορών και στην διαμεσολάβηση για την αγορά και πώληση εμπορευμάτων – παγίων κλπ. με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρίας αναλαμβάνουν με πλήρη αφοσίωση, εχεμύθεια και επαγγελματισμό την παροχή υπηρεσιών:

  • Διαχείρισης χρεών (Έλεγχος – Επαναδιαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων)
  • Κατάρτισης Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)
  • Μελέτης Βιωσιμότητας – Σκοπιμότητας
  • Κατάρτισης & υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων εξυγίανσης που αφορούν σε Εξαγορές – Συγχωνεύσεις- Αποτίμηση Επιχειρήσεων

© 2016 ploes.org. All rights reserved.